ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

પ્રવૃતિઓ

વ્યસન મુકિત સપ્તાહ તા. 10/9/07 થી 14/9/07 9/10/2007

-

વિગતવાર

શિક્ષક દિન 8/13/2007

-

વિગતવાર

પુસ્તકો સહિતની પરીક્ષા 3/22/2008

એક નૂતન પ્રયોગ

વિગતવાર

વિદ્યાર્થીઓ માટે 09/10/2003

પ્રસ્તાવના

વિગતવાર

શાળામાં કાર્યક્રમ

સાંસ્કૃતિક

વિગતવાર

શિક્ષક દિન નિમિતે સંનિષ્ઠ શિક્ષકોને

અર્પણ

વિગતવાર

સ્વચ્છતા અભિયાન

-

વિગતવાર

પુસ્તક વાંચન પ્રવૃતિ

વાંચન

વિગતવાર

નિર્મળ ગુજરાત

મને કહેવા દો મારું સ્થાન કયાં?

વિગતવાર

ધ્વારકાની બી.એડ. કોલેજ

આચાર્યનો ફાળો

વિગતવાર

સ્વાધ્યાયલક્ષી અભિગમ

-

વિગતવાર

શાળાનું પરિણામ

ઊંચુ લાવવા માટેના અમારા પ્રયત્નો

વિગતવાર
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.dbparekhschoolsankheda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 84,520