ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ફોટો ગૅલૅરી

Category - Donars

Other Categories

Price_Distribution (55)
Price_Distribution


navratri (1)
navratri


Events (100)
Events


Donars (64)
Donars


Dance (17)
Dance


IndependenceDay (4)
IndependenceDay


Garba (3)
Garba


મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.dbparekhschoolsankheda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 84,683