ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

D B Parekh Sarvajanik Highschool Sankheda | Rankers

શાળાના તેજસ્વી તારલાઓ

એસ.એસ.સી.માં શાળામાં પ્રથમ ક્રમાંકે આવનાર વિદ્યાર્થીઓ – વર્ષ 1960 થી 2011

ક્રમ
વર્ષ
નામ
ટકા
1
1960
શાહ હર્ષદરાય સી. 69.80%
2
1961
શાહ જયંતીલાલ સી. 72.00%
3
1962
શાહ ઈન્દ્રવદન એસ. 74.70%
4
1963
શાહ કીરીટભાઈ જી. 75.20%
5
1964
શાહ નરેશચંદ્ર સી. 78.80%
6
1965
શાહ ગોપાલદાસ આર. 72.20%
7
1966
શાહ ચંદ્રીકાબેન આર. 66.70%
8
1967
વ્યાસ રાજેન્દ્રપ્રસાદ ઓ. 75.10%
9
1968
શાહ મહેન્દ્રકુમાર વી. 79.20%
10
1968
સોની ગોપાલદાસ એસ. 75.70%
11
1969
શાહ મધૂસુદન ડી. 77.70%
12
1969
પંચોલી સુરેશચંદ્ર સી. 75.00%
13
1970
સોલંકી પ્રવિણચંદ્ર જી. 79.83%
14
1970
પરીખ હંસાબેન   75.30%
15
1970
શાહ ગોપાલદાસ વી 74.80%
16
1971
નાનવાણી આર. કે 68.00%
17
1972
દેસાઈ શૈલેષ ઓ. 71.20%
18
1973
ભાવસાર સુરેશ એસ. 80.00%
19
1974
દેસાઈ યોગેશકુમાર સી. 78.70%
20
1975
દેસાઈ ગીરીશ આઈ. 75.14%
21
1975
શાહ મુકેશ કે. 75.14%
22
1976
પરીખ કમલેશ એન. 79.85%
23
1977
સોની ભરત એમ. 69.71%
24
1978
શાહ ભુપેશ કે. 69.82%
25
1979
વૈધ ફાલ્ગુન કે. 61.00%
26
1980
શાહ ગોપાલ સી. 65.00%
27
1981
કુંભાર નવનીત કે. 66.50%
28
1982
અમૃત સુષુમા એ. 78.00%
29
1983
પટેલ હિમાંસુ સી. 75.90%
30
1984
શાહ બકુલેશ એસ. 78.80%
31
1985
પટેલ સંદીપ આર. 82.00%
32
1985
ત્રિવેદી ધવલ એચ. 81.66%
33
1985
ભાવે શિલ્પા એ. 77.50%
34
1986
ત્રિવેદી ગૌરાંગ સી. 73.40%
35
1987
શાહ પારસ આર. 77.00%
36
1988
ત્રિવેદી ફાલ્ગુની એચ. 81.40%
37
1988
શાહ સમીર જી. 81.40%
38
1989
પટેલ દેવાશું સી. 86.00%
39
1990
દેસાઈ પ્રિતેશ એમ. 72.00%
40
1991
દેસાઈ પ્રિતેશ એસ. 82.57%
41
1992
પરીખ પૂર્વી આર. 77.85%
42
1992
પરીખ વૈશાલી કે. 77.84%
43
1992
સોની હીનાબેન એમ. 77.83%
44
1993
દેસાઈ ઉમેશ એચ. 76.71%
45
1994
પરીખ જીગર આર. 79.28%
46
1995
શાહ આનંદ એચ. 82.89%
47
1996
શાહ મેહુલ એમ. 84.85%
48
1997
શાહ જયકુમાર બી. 84.42%
49
1998
શાહ હિતેશકુમાર જી. 86.42%
50
1999
સોની જીગીસકુમાર એમ. 87.14%
51
2000
દરૂ અનુપકુમાર કે. 90.14%
52
2001
પરીખ અંકીતકુમાર વી 93.71%
53
2002
દરૂ રોહન પી. 88.00
54
2003
શાહ હેમલ જે. 75.57%
55
2004
ગાંધી ચિરાગ બી. 85.14%
56
2005
શાહ રીચા જે. 82.00%
57
2006
દરૂ રીચા પી. 88.71%
58
2007
પટેલ શિવાંગી સી. 87.54%
59
2008
નાઈ નિલેશ એન. 87.23%
60
2009
દેસાઈ માનસીબેન એ. 86.76%
61
2010
જાની માનસી બી. 87.85%
62
2011
       

એચ.એસ.સી.માં શાળામાં પ્રથમ ક્રમાંકે આવનાર વિદ્યાર્થીઓ-વર્ષ 1981 થી 2011

ક્રમ
વર્ષ
નામ
ટકા
1
1981
સુથાર હસુમતી આર. 62.00%
2
1982
ટેલર ગિરીશ કે. 65.50%
3
1983
કુંભાર નવનીત કે. 67.00%
4
1984
શાહ આશા જી. 72.00%
5
1985
પરમાર ધીરૂભાઈ સી. 67.00%
6
1985
જાની રાજશેખર એમ. 67.00%
7
1986
મકવાણા રમીલા કે. 66.00%
8
1987
શાહ અમીતા એચ. 58.00%
9
1988
પટેલ મનોજ આઈ. 62.00%
10
1988
ભાવસાર નિલેશ સી. 62.00%
11
1989
રાણા મહેશ એમ. 62.00%
12
1990
રાણા મહેશ સી. 66.00%
13
1991
ભગત સેજલ એ. 61.50%
14
1992
મહંત અર્ચના એસ. 70.16%
15
1993
ભાટીયા સંજય બી. 66.00%
16
1994
પટેલ પારૂલ કે. 65.83%
17
1995
મહંત ભારતી એસ. 72.83%
18
1996
રોહિત ધર્મિષ્ઠા જે 68.00%
19
1997
તલાટી રોનક એસ. 67.16%
20
1998
દેસાઈ પાયલ કે. 72.50%
21
1998
ભટ્ટ વૈભવ કે. 72.50%
22
1999
બારીયા પ્રવીણા આર. 73.50%
23
2000
ભટ્ટ સમીર કે. 76.50%
24
2001
ભગત રેશ્મા કે. 75.33%
25
2001
પટેલ અપેક્ષા જે. 75.33%
26
2002
પટેલ અનિમેષ જી. 78.83%
27
2003
દ્રિવેદી કામિની વી. 77.67%
28
2004
બારીઆ કલ્પેશ જી. 73.67%
29
2005
સોની કોમલ કે. 78.67%
30
2006
સૂર્યવંશી પાયલ સી. 76.91%
31
2007
સિંધી સિરિન એસ. 75.14%
32
2008
બારીયા કવિતા એચ. 77.86%
33
2009
માછી કામિની વી. 78.14%
34
2010
બારિયા જાગૃતિ જી. 78.14%

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.dbparekhschoolsankheda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 84,543