ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

સ્ટાફની માહિતી

શ્રીમતિ સુશીલાબેન ગોકુલદાસ પરીખ

Designation:શિક્ષકા 
Phone :02665243243 
Mobile:9712007500 

શ્રીમતિ સંધ્યાબેન નટવરલાલ શાહ

Designation:શિક્ષકા 
Phone :02665243243 
Mobile:9429925835 

શ્રીમતિ પ્રમોદાબેન ઓચ્છવલાલ શાહ

Designation:શિક્ષકા 
Phone :02665243243 
Mobile:9879221520 

શ્રીમતિ હીનાબેન જયંતિલાલ દરજી

Designation:શિક્ષકા 
Phone :02665243243 
Mobile:9824567404 

શ્રીમતિ અમિતાબેન ગોવિંદભાઈ ભાવસાર

Designation:શિક્ષકા 
Phone :02665243243 
Mobile:9979234285 

શ્રી અશ્નિનકુમાર શાંતિલાલ પ્રજાપતિ

Designation:વિધા સહાયક 
Phone :02665243243 
Mobile:9428584799 

શ્રી વિપુલભાઈ અરવિંદભાઈ તડવી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9979472247 

શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ રમણલાલ શાહ

Designation:આચાર્ય 
Phone :02665243636 
Mobile:9825357548 

શ્રી ચતુરભાઈ વાલજીભાઈ રોહીત

Designation:મા.વિ.સુપરવાઈઝર 
Phone :02665243243 
Mobile:9428430365 

શ્રી નાથુભાઈ વાલસીંગભાઈ ડામોર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9927933484 

શ્રી જનકભાઈ પાર્વતીશંકર પંડયા

Designation:મા. શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9924036376 

શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહ કરણસિંહ ગઢવી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9428430345 

શ્રી સબુરભાઈ મનસુખભાઈ ડામોર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9428430360 

શ્રી મુકેશભાઈ જશભાઈ પરમાર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9979727840 

શ્રીમતિ ગીતાબેન રતનસિંહ પરમાર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9987763791 

શ્રીમતિ હસુમતિબેન સોમાભાઈ માહલા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9427370912 

શ્રી મલજીભાઈ વાલાભાઈ કટારા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9727634155 

શ્રી જસવંતભાઈ મંગળભાઈ પરમાર

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9924948667 

શ્રીમતિ મનીષાબેન બાબરભાઈ પટેલ

Designation:શિક્ષણ સહાયક 
Phone :02665243243 
Mobile:9928664849 

શ્રી મયંકભાઈ દિલીપભાઈ પટેલ

Designation:મા. શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9825925101 

શ્રી રસિકભાઈ નાથાભાઈ પટેલ

Designation:ઉ.મા. સુપરવાઈઝર 
Phone :02665243243 
Mobile:9228294195 

શ્રી બાલમુકુન્દ ઓચ્છવલાલ જાની

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9428430371 

શ્રી પ્રફુલભાઈ જશભાઈ સુથાર

Designation:મા. શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9879750989 

શ્રી વિઠલભાઈ કેસુરભાઈ કોલી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9428430310 

શ્રી કીર્તિકુમાર કચરાભાઈ પટેલ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9825556822 

શ્રી લવભાઈ ઈતુભાઈ જાદવ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9099848695 

શ્રી દિલીપભાઈ હિરાલાલ જોષી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9925121049 

શ્રી મનહર લાલજીભાઈ ઈંટવાલા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9979938778 

શ્રી મૈત્રેય હરીશભાઈ મહેતા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9428305469 

શ્રી દશરથભાઈ કેદરભાઈ રાઠવા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9099248271 

શ્રી હરેશકુમાર ચીમનભાઈ વઘાસીયા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02665243243 
Mobile:9825684350 

Darji Ashwin. J

Designation:Computer Instructor 
Email:ashyogi_darji@yahoo.co.in 
Mobile:9428430399 

Patel Chirag. G

Designation:Computer Instructor 
Email:chik_patel@yahoo.co.in 
Mobile:9998571706 

શ્રી અશોકભાઈ રતનલાલ શાહ

Designation:ઓ.એસ. 
Phone :02665243243 
Mobile:9427786322 

શ્રી દિનેશભાઈ ત્રિભોવનભાઈ રાવલ

Designation:વહીવટી સહાયક 
Phone :02665243243 
Mobile:9712830888 

શ્રી મનુભાઈ કાલીદાસ તડવી

Designation:સેવક 
Phone :02665243243 
Mobile:9974563576 

શ્રી નટવરભાઈ અંબાલાલ રાણા

Designation:સેવક 
Phone :02665243243 

શ્રી રોહીતકુમાર પરસોતમદાસ શાહ

Designation:સેવક 
Phone :02665243243 

શ્રી રાહુલકુમાર મુકુંદલાલ શાહ

Designation:સાથી સહાયક 
Phone :02665243243 
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.dbparekhschoolsankheda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 84,698