ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

D B Parekh Sarvajanik Highschool Sankheda | Student

વિદ્યાર્થીઓને ઈનામ

શાળાના વિદ્યાર્થીઓને ઈનામ ફંડમાં દાન આપનાર દાતાઓની યાદી

ઈનામો
ક્રમ રકમ દાતાઓના નામ વિગત
1 10000/- શ્રી સી.એમ.શાહ (ભૂ.પૂ.આચાર્ય) ના સ્મરણાર્થે હસ્તે તેમના પુત્રો તરફથી 23/01/98
2 10000/- ગજરાબેન રમણલાલ શાહના સ્મરણાર્થે હસ્તે શ્રી બી.આર. શાહ (રૂ. 2000  રૂ 8000  રૂ. 10000 ) 29/12/97
3 2001/- શ્રી હષદભાઈ ઉપાધ્યાય તરફથી (ટી.ડી.ઓ.) 27/12/99
4 5000/- શ્રી મનુભાઈ અગ્રવાલ તરફથી (બોડેલી)  
5 2201/- સ્વ.અમિત રાણાના સ્મરણાર્થે ધોરણ-6 બ હસ્તે રમેશભાઈ રાણા 24/01/2000
6 1000/- શ્રી જે.એમ.પટેલ (નિવૃત શિક્ષક) 13/09/2000
7 1000/- શ્રી વિષ્ણુભાઈ જોષી (નિવૃત શિક્ષક) 13/09/2000
8 15000/- સ્વ. સમીર શાહ મેમોરીયલ ટ્રસ્ટ્ર તરફથી 11/02/2002
9 15000/- સ્વ.ભીખાભાઈ દલસુખભાઈ પારેખના સ્મરણાર્થે 01/01/2004
10 1000/- શ્રી એમ.ઓ. શાહ 05/07/2004
11 5000/- સ્વ.શાંન્તાબેન નગીનભાઈના સ્મણાર્થે હસ્તે ડૉ.નગીનભાઈ  
12 5000/- શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ ચંપકલાલ દરજી તરફથી  

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.dbparekhschoolsankheda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 84,694